Podsumowanie projektu # ZDALNA SZKOŁA #

PODSUMOWANIE PROJEKTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO # ZDALNASZKOŁA DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SANOCKI

Tytuł projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego do siedmiu szkół w tym: I Liceum ogólnokształcącego w Sanoku, II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, Zespołu Szkół Nr 1
w Sanoku, Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku, Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku jako pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania.

Cel ogólny projektu: wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Efekty realizacji projektu: W ramach Programu #zdalnaszkoła# Powiat Sanocki zakupił 35 nowych laptopów do szkół ponadpodstawowych i specjalnej, dla których jest organem prowadzącym. Sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w ilości – 6 laptopów, II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w ilości – 6 laptopów, Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku w ilości - 4 laptopów, Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku w ilości – 4 laptopów, Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku w ilości – 6 laptopów, Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku w ilości – 6 laptopów i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku w ilości – 3 laptopów.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z UE: 99 747,55 zł.

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POCP – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Umowa o powierzeniu grantu nr 1605/2020 została zawarta w dniu 23 kwietnia 2020 r.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988