Zakup sprzętu pomiarowego i wyposażenia ratunkowego

Pod koniec czerwca 2014 roku zostały zakończone procedury i wybrano dostawców sprzętu pomiarowego i wyposażenia ratunkowego. Dzięki dotacji otrzymanej na realizację projektu zostały zakupione 4 bezdotykowe urządzenia do szybkiego pomiaru trzeźwości typu ALCOBLOW. Urządzenia dostarczone przez firmę AMII Spółka z o.o. to wysokiej klasy testery zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, pracujące w trybach aktywnym i pasywnym, które umożliwiają wykonanie pomiaru m.in. u osoby nieprzytomnej. Elektronikę zamknięto w solidnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne obudowie. Testery zaplanowano wykorzystać w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej w szkołach zlokalizowanych na terenie Powiatu Sanockiego.

Wyposażenie ratunkowe, stanowiące grupę dedykowanych urządzeń pomocy medycznej zostało dostarczone przez firmę ARPAPOL z Wrocławia. W grupie tej znalazły się kompletne specjalistyczne zestawy ratownicze R1 z deskami transportowymi oraz trzy mobilne, półautomatyczne defibrylatory (AED), stosowane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, których użycie nie wymaga posiadania kwalifikacji medycznych od osoby obsługującej urządzenie. Po jego uruchomieniu, instrukcja postępowania podawana jest w postaci komunikatów głosowych w języku polskim. W trybie interwencji AED generuje i aplikuje za pomocą dwóch samoprzylepnych elektrod impuls elektryczny. Wg statystyki medycznej, użycie AED w postępowaniu ratunkowym zwiększa poziom wskaźnika przeżyć nawet do 75%. Zakupione wyposażenie ratunkowe stanowiło m.in. doskonałą pomoc dydaktyczną w zakończonym już kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który przeprowadzony został w lipcu 2014r. w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988