Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób działających w przestrzeni usług publicznych

Szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla urzędników Starostwa Powiatowego w Sanoku zakończono cykl 5 kursów podnoszących wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy, których realizacje zaplanowano w tzw . drugim obszarze działania powiatowego projektu „Uczę się żyć bezpiecznie”. W nim bowiem promowanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa, dostępność narzędzi czy środków został uznany jako kluczowy.

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji potwierdzają, że już nabycie umiejętności podstawowej (BLS) udzielenia pomocy przedlekarskiej jest wystarczające do przywrócenia podstawowych funkcji życiowych i uratowania życia.

Zajęcia prowadzone na salach Instytutu Medycznego PWSZ oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego w postaci fantomów, zestawów ratunkowych oraz niezbędnego sprzętu medycznego zostały wzbogacone cennym realistycznym materiałem multimedialnym i filmowym. Program kursu obejmował zagadnienia BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne). Ostatnie zajęcia, z uwagi na planowaną dyslokację defibrylatora w budynku urzędu przy ul. Rynek 1 zostały rozszerzone dodatkowo o moduł AED (automatyczna defibrylacja).

Zgodnie z wytycznymi KRR osoba, która ukończyła kurs powinna umieć ocenić sytuację kryzysową, rozpoznać stan zagrożenia życia, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych samodzielnie i bezpiecznie zastosować zabiegi ratujące życie. W trakcie szkolenia oprócz procedur ratunkowych omówione zostały także prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

W czasie zajęć, które przeprowadzili ratownicy z SP ZOZ i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w sierpniu, wrześniu i listopadzie przeszkolonych zostało 105 osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem, w którym wszyscy kursanci osiągnęli wynik pozytywny i otrzymali stosowne certyfikaty.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988