Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „STOP Agresji”.

Ostatnim etapem powiatowego projektu „Uczę się żyć bezpiecznie” było zorganizowanie konkursu plastycznego na temat zachowań agresywnych i aspołecznych, widzianych oczami dzieci i młodzieży z terenu powiatu sanockiego.

Prace zaplanowano w formie plakatu, który swoją treścią będzie nawiązywał do tematyki związanej ze zjawiskiem patologii społecznej, w szczególności zagrożeniami w zakresie agresji i przemocy rówieśniczej czy domowej. Celem konkursu było ukazanie jak dzieci i młodzież pojmują agresję i jakie niebezpieczeństwa ich zdaniem wynikają z zachowań agresywnych, jak samodzielnie zapobiegają przejawom agresji i jak na nią reagują. Temat prac miał być także bodźcem do zastanowienia się nad własnym postępowaniem wobec innych.

Na zaproszenie wystosowane przez głównego organizatora jakim był Młodzieżowy Dom Kultury
w Sanoku odpowiedziało szereg szkół. Nadesłanych zostało ponad 170 prac. Wysoki poziom artystyczny oraz niezwykła trafność prezentacji tematu spowodował, że Jury postanowiło uhonorować we wszystkich kategoriach łącznie aż 17 artystów.

Nagrody otrzymali:

Klaudia DURAŁ - Gimnazjum nr 1 w Sanoku,

Weronika WOJTOŃ – Gimnazjum w Zagórzu,

Klaudia SZUMILAS - Szkoła Podstawowa w Kostarowcach,

Kamil ZIEMAŃSKI – Szkoła Podstawowa w Besku,

Marta WOJTOŃ – Szkoła Podstawowa w Zagórzu,

Agnieszka GUNIA – Szkoła podstawowa w Trepczy,

Wyróżnienia zostały przyznane dla:

Martyny GOŁDA – Gimnazjum w Niebieszczanach,

Aleksandry GAC – Gimnazjum w Zarszynie,

Izabeli SKOTNICKIEJ – Gimnazjum nr 2 w Sanoku,

Pauliny POŁDIAK – Gimnazjum w Zarszynie,

Patrycji NYCZ- Zespół Szkół w Besku,

Moniki BIAŁOWĄS – Zespołu Szkół w Besku,

Wiktorii WOJDYŁA – Szkoły Podstawowej w Kostarowcach,

Bartka CECUŁY – Szkoły Podstawowej w-Kostarowcach,

Dariusza RYMAROWICZ –Szkoły Podstawowej w Besku,

Magdaleny FYDRYK –Szkoła Podstawowa w Besku,

Szymona FIRLUS - Szkoła Podstawowa w-Besku,

Wybrane prace zostały zaprezentowane na wystawie w pomieszczeniach MDK i będzie je można oglądać do 15 listopada br. Pewnym jest, że przedstawione w pracach oblicza agresji dają wiele do myślenia, wymagają zarówno od rodziców jak i nauczycieli zwrócenia szczególnej uwagi na ten problem, który niestety staje się coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988