Nabór II wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powołana przy premierze komisja wybrała projekty, które zostaną dofinansowane z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Sanocki otrzymał środki w kwocie 8 000 000.00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku, kwota dofinansowania 4 000 000,00 zł, obejmująca: przebudowę części istniejącej (nowe zaplecze sanitarne na dwóch kondygnacjach wraz z sieciami użytkowymi), rozbudowa. o nową część budynku (szatnie na poziomie piwnic, na pozostałych kondygnacjach-sale dydaktyczne, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze) wraz z sieciami użytkowymi, instalacją fotowoltaiczną OZE, przyłączami elektrycznymi i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażeniem. Obiekt zaprojektowano przystosować dla osób niepełnosprawnych (winda wewnętrzna, komunikacja pozioma, toalety, pomoce dydaktyczne). Zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu obejmujące m.in–utwardzenie ciągów komunikacyjnych i parkingu, wykonanie placu zabaw, przebudowę ogrodzenia.

2. Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym), kwota dofinansowania 4 000 000,00 zł obejmująca:

· Zadanie 1 - „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

· Zadanie 2 -„Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988