Nabór I wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

3 września 2020 roku Powiat Sanocki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
2 032 276,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285. Kwota środków: 1 683 445,41 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do 0+526.30 w Sanoku. Kwota środków: 348 830,59 zł

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19 dla gmin i powiatów. Wsparcie jest bezzwrotne.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988