Wydarzenia związane z projektem (postęp realizacji projektu) - I zakres