9.Wkład niepieniężny Powiatu Sanockiego


Realizacja projektu systemowego pt: „Podkarpacie stawia na zawodowców”

nr POKL.09.02.00-18-001/12-01 wiąże się z wniesieniem w formie niepieniężnej wkładu własnego przez Powiat Sanocki. Jedną z takich form jest opracowanie przez szkoły programów nauczania na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia zajęć:

1. Zespół Szkół nr 1

 • Język angielski w hotelu i restauracji
 • Język angielski dla księgowych oraz finansistów
 • Język angielski w biurze i biznesie
 • Język niemiecki w biurze i biznesie
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość dla logistyków
 • Wystąpienie publiczne z elementami autoprezentacji
 • Kurs komputerowy ECDL na poziomie CORE
 • Technologia gastronomiczna w hotelu
 • Matematyka w praktyce gospodarczej
 • Język angielski zawodowy

2. Zespół Szkół nr 2

 • Język angielski techniczny- w zastosowaniach mechanicznych (technicznych pojazdów samochodowych)
 • Matematyka techniczna w zastosowaniach mechanicznych (technicznych pojazdów samochodowych)
 • Język angielski techniczny- w zastosowaniach telekomunikacyjnych
 • Matematyka techniczna w zastosowaniach telekomunikacyjnych
 • Wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (technik telekomunikacji)
 • Język angielski techniczny- w zastosowaniach teleinformatycznych
 • Matematyka techniczna w zastosowaniach teleinformatycznych
 • Układy cyfrowe (technik teleinformatyk) program dodatkowy (zamiana kursu)
 • Język angielski techniczny w zastosowaniach elektronicznych
 • Matematyka techniczna w zastosowaniach elektronicznych
 • Systemy telekomunikacyjne (technik elektronik)
 • Język angielski w zastosowaniach (technik mechanik)
 • Programowanie robotów (technik mechanik)
 • Zestaw ćwiczeń „Matematyka techniczna” dla wszystkich zawodów
 • Poradnia ucznia „Systemy telekomunikacyjne”
 • Zestaw ćwiczeń „Systemy telekomunikacyjne”

3. Zespół Szkół nr 3

 • Sieci komputerowe
 • Projektowanie i wykonywanie obwodów sterowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Przygotowanie do grupy kwalifikacyjnej SEP do 1Kv w zakresie eksploatacji oraz pomiarów elektrycznych
 • Układy automatycznej regulacji stosowane w warunkach przemysłowych
 • Obsługa tokarki Mitsubishi, Sinumerik 810T, frezarki Pronum
 • Pracownia Animacji Komputerowej w Reklamie
 • Laboratorium grafiki cyfrowej
 • Obsługa programu Inventor i Solid Edge
 • Mechatronika samochodowa
 • Kosztorysowanie napraw samochodów
 • Podstawy konstrukcji maszyn-ćwiczenia obliczeniowe
 • Obsługa programu ESPRIT 2011
 • Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych w instalacjach i sieciach elektrycznych
 • Projektowanie obwodów oświetleniowych w przestrzeniach otwartych

i zamkniętych

 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych
 • Język niemiecki techniczny
 • Obsługa programu EdgeCAM
 • Fizyka techniczna
 • Programowanie i obsługa maszyn CNC symulator MTS

4. Zespół Szkół nr 5

 • Program autorski warsztatów dla uczniów technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych
 • Program autorski warsztatów dla zawodu technik organizacji reklamy strategie reklamowe
 • Program autorski warsztatów dla zawodu fototechnik
 • Program autorski warsztatów dla zawodu technik obsługi turystycznej
 • Program autorski zajęć warsztatowych moja firma moim miejscem pracy
 • Program warsztatów dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach kucharz, cukiernik
 • Program autorski warsztatów dla zawodu technik usług fryzjerskich szkolenie z podstaw trychologii i pielęgnacji włosów
 • Program autorski warsztatów dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer szkolenie z podstaw trychologii, pielęgnacji i farbowania włosów
 • Program autorski warsztatów dla technikum kosmetologia
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988