4.Spotkanie robocze z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W dniu 28.02.2013 roku na Sali Herbowej odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Celem spotkania było zaznajomienie się z bieżącymi i planowanymi w dalszej kolejności działaniami oraz omówienie zasad współpracy z WUP:

· Omówienie dokumentów aktualnie obowiązujących podczas realizacji projektu,

· Omówienie kwestii wniesienia wkładu własnego i sposobu jego udokumentowania,

· Omówienie zasad wypłaty wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach kosztów pośrednich

· Omówienie refundacji wydatków na abonament telefoniczny w szkołach

· Omówienie przesunięć w harmonogramach płatności

· Omówienie kwestii zmniejszenia wartości wskaźników

· Omówienie zmian w kontekście tematyki kursów

· Omówienie staży i praktyk

· Omówienie zasad wypłaty stypendium, zatrudnienia doradców zawodowych

· Omówienie zakresu czynności asystentów szkolnych