13.Spotkanie robocze z koordynatorem projektu w dniu 30 października 2013 r.

Spotkanie robocze z koordynatorem projektu w dniu 30 października 2013 r.

Celem spotkania było zaznajomienie się z bieżącymi i planowanymi w dalszej kolejności działaniami oraz omówienie problemów w realizacji projektu.

W spotkaniu wzięli udział:
1. Wacław Krawczyk – Wicestarosta
2. Monika Starejki – Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych
3. Elżbieta Sośnicka – Inspektor Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych
4. Bartosz Mrugała – Specjalista w Wydziale Inwestycji i Dróg
5. Renata Ryniak – Główny Księgowy
6. Zofia Krzanowska – Naczelnik Wydziału Oświaty
7. Koordynator Projektu ze strony Powiatu Sanockiego – P. Krzysztof Kucz – „Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju” oraz Asystenci Szkolni (5 os. z ramienia szkół biorących udział w projekcie)
8. Dyrektorzy oraz księgowe szkół biorących udział w projekcie.