6.Realizacja praktyk i staży zawodowych

W ramach działań projektowych w miesiącu czerwcu, lipcu oraz sierpniu odbyła się część praktyk i staży zawodowych realizowanych bezpośrednio u pracodawców dla beneficjentów projektu- uczniów ze Szkół objętych wsparciem:

· ZS-1 w Sanoku- w stażach wzięło udział i zakończyło 39 uczniów

· ZS-2 w Sanoku- w stażach wzięło udział i zakończyło 29 uczniów

· ZS-3 w Sanoku- w stażach wzięło udział i zakończyło 75 uczniów

· ZS-4 w Sanoku- w stażach wzięło udział i zakończyło 30 uczniów

· ZS-5 w Sanoku- w stażach wzięło udział i zakończyło 12 uczniów, w praktykach wzięło udział i zakończyło 26 uczniów

W ramach powyższego zadania osiągnięto zakładane wskaźniki w zakresie ilości uczniów, którzy wezmą udział w stażach wynikające z projektu na rok 2013.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988