2.Podpisanie umowy z firmą zarządzającą projektem

W dniu 23.01.2013 roku została zawarta umowa nr 5/2013 pomiędzy Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp z o.o reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kucza, a Powiatem Sanockim. Wykonawca przyjmuje do realizacji koordynację, zarządzanie i obsługę projektu systemowego pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.2 w Zespołach Szkół nr 1,2,3,4,5 w Sanoku.