5.Podpisanie umowy z firmą szkoleniową

W dniu 16.07.2013 roku została zawarta umowa nr 168/2013 pomiędzy Jakubem Michałowskim prowadzącym niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju a Powiatem Sanockim. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług obejmujących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, szkolenia i kursy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu systemowego pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” dofinasowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.2 w Zespołach Szkół nr 1,2,3,4,5 w Sanoku.