1.Podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 15.06.2012 roku została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 miedzy Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez Sebastiana Niżnika –Starostę Powiatu Sanockiego oraz Wacława Krawczyka – Wicestarostę Powiatu Sanockiego.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988