3.Organizacja staży zawodowych w roku 2015

W związku z chęcią pełnego wykorzystania alokacji dostępnej w projekcie oraz ze względu na możliwość realizacji dodatkowych form wsparcia na rzecz grupy docelowej projektu – uczniów i uczennic prowadzących kształcenie zawodowe, Powiat Sanocki otrzymał zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na przedłużenie terminu realizacji projektu POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców” do 30 września 2015 r., celem organizacji staży zawodowych w Zespole Szkół nr 1,2,5 w Sanoku.

Cel realizacji staży zawodowych:

  • zastosowanie oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej,
  • zapewnienie pomocy uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi uczestniczącymi
    w projekcie a pracodawcami.

L.p

Rodzaj działania

Ilość uczniów objętych wsparciem

1.

Staż wakacyjny Zespół Szkół nr 1
w Sanoku

17

2.

Staż wakacyjny Zespół Szkół nr 2
w Sanoku

9

3.

Staż wakacyjny Zespół Szkół nr 5
w Sanoku

8

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988