Rada Budowy 25.05.2012

W dniu 25.05.2012 godz.10.00 w miejscowości Výrava odbyła się Rada Budowy w sprawie realizacji Projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina –Sanok” który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Celem spotkania było:

1. omówienie postępu realizacji projektu po stronie Partnera Wiodącego oraz po stronie Partnera Projektu.

a) dyskusja nad zmianą zakresu rzeczowego i możliwościami zmian we wnioskach wymagających decyzji Wspólnego Sekretariatu Technicznego

b) omówienie kwestii związanych z rozliczaniem projektu

c) kontrola przebiegu prac budowlanych po stronie Partnera Wiodącego