Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach

Podpisanie umowy partnerskiej w Medzilaborcach 03.02.2011r.

od lewej: Wacław Krawczyk– Wicestarosta Sanocki, Vladimír Kozák – Dyrektor Zarządu Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego, Sebastian Niżnik – Starosta Sanocki, Krystyna Chrząszcz – Skarbnik Powiatu Sanockiego.

Umowa określa zasady współpracy oraz ustala zobowiązania pomiędzy liderem projektu/Partnerem Wiodącym, którym jest strona słowacka – Zarząd Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego (Sprava a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja) oraz Partnerem Projektu – Powiatem Sanockim.