5.Stan dróg przed realizacją projektu

Stan drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany przed realizacją projektu, na odcinku przebiegającym przez teren gminy Sanok.

1. Uszkodzona nawierzchnia drogi

2. Wymyte pobocza

3. Zniekształcona niweleta jezdni

4. Zniszczone bariery energochłonne

5. Zamulone przepusty

6. Miejsce z przeznaczeniem na zatoki autobusowe