Zasady rekrutacji

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele szkół/placówek i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

  • Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku (Technikum nr 1),
  • Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku (Technikum nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2),
  • Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku (Technikum nr 3),
  • Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku (Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5),
  • Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

Uczestnicy muszą pracować / uczyć się w szkołach powiatu sanockiego objętych wsparciem w projekcie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.

W odniesieniu do uczniów: Do udziału w projekcie przyjmowani są uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zaplanowana w projekcie liczba miejsc, projektodawca kwalifikować będzie uczniów stosując kryteria dodatkowe (m.in. średnia ocen, specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność, przynależność do grupy niedoreprezentowanej czy też weryfikując aktywność ucznia/ udział w konkursach).

W odniesieniu do nauczycieli: Do udziału w projekcie przyjmowani są nauczyciele, którzy zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zaplanowana w projekcie liczba miejsc, projektodawca kwalifikować będzie nauczycieli według kolejności zgłoszeń.

Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu (dokumenty do pobrania), stronach szkół/placówek uczestniczących w projekcie oraz dostępne będą w szkolnych biurach projektu.

W momencie rekrutacji należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie

Do projektu zostaną zapisani wszyscy chętni spełniający warunki formalne, którzy złożą w swojej szkole kompletną dokumentację rekrutacyjną.

Informacja o terminie i miejscu rekrutacji wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w szkołach uczestniczących w projekcie i na stronie internetowej projektu. Szczegółowych informacji o projekcie udzielają Koordynatorzy w poszczególnych szkołach.

Dokumenty do pobrania:
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988