Nabór na praktyki oraz staże zawodowe w roku 2019

W ramach projektu

„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

prowadzona jest rekrutacja na

PŁATNE PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC,

które będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019 roku.

Praktyki (adresowane do uczniów ZSZ) oraz staże zawodowe (adresowane do uczennic/uczniów klas technikum) zaplanowano do realizacji w terminie maj - sierpień 2019r; liczba godzin/osoba: 150 (4 tygodnie). Dla stażystów/praktykantów przewidziane jest stypendium w wysokości 997,40 zł brutto. Łącznie w tym okresie realizacją praktyk/ staży może być objęte 44 osoby, z następującym podziałem:

· ZS 2: 11 uczniów z kierunków: mechanik/elektromechanik poj. sam , technik: pojazdów samochodowych, mechanik, teleinformatyk, ochrony środowiska

· ZS 3: 14 uczniów z kierunków: technik: informatyk, pojazdów samochodowych, elektryk, mechatronik, mechanik

· ZS 5: 19 uczniów z kierunków: Technik: usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, Fototechnik, budownictwa, geodeta:

Jednocześnie zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży/praktyk (deklaracja jest dostępna u koordynatorów szkolnych oraz możliwa do pobrania bezpośrednio ze strony).

Szczegółowe informacje o praktykach i stażach dostępne są w zakładkach oraz u koordynatora szkolonego oraz dyrektora szkoły.

Serdecznie zapraszamy !

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988