Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Sanockim Żydaczewską Rejonową Radą.
Signing of a partnership agreement between the Sanocki District of District Council in Zhydachiv.
Підписання угоди про партнерство між Саноцьким повітом Зидачевської райо

    
Janusz Cecuła

Wicestarosta Sanocki
Заступник Старости Сяноцького
Vice – Satarost of Sanok District
Ігор КОС

Głowa Rady Rejonowej w Żydaczowie
голова Жидачівської районної ради
Head of the District Council in Zhydachiv
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988