Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Sanockim Żydaczewską Rejonową Radą.
Signing of a partnership agreement between the Sanocki District of District Council in Zhydachiv.
Підписання угоди про партнерство між Саноцьким повітом Зидачевської райо

    
Janusz Cecuła

Wicestarosta Sanocki
Заступник Старости Сяноцького
Vice – Satarost of Sanok District
Ігор КОС

Głowa Rady Rejonowej w Żydaczowie
голова Жидачівської районної ради
Head of the District Council in Zhydachiv