Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 03.03.2021r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu i turystyki przyznając dofinansowanie dla 9 zadań. Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy drogą mailową.

W załączeniu:

Uchwała wraz z wykazem podmiotów, którym udziela się dotacji w zakresie kultury, sportu i turystyki