Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2021 rok