Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty, których realizację w 2021 roku wspiera Powiat Sanocki