Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Spotkanie organizacyjne w Świdniku w dniu 17.04.2013r.

W dniu 17.04.2013r. w Świdniku na Słowacji odbyło się spotkanie robocze w sprawie realizacji projektu „Noce i dnie kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Świdnik oraz w Muzeum Etnograficznym w Świdniku (SKANSEN) . W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wnioskodawcy, partnera, Urzędu Miasta Świdnika oraz przedstawiciele pszczelarzy ze strony słowackiej.

Podczas spotkania omówiony został aktualny stan realizacji projektu, ustalono dokładny terminarz imprez organizowanych w ramach projektu, a także podział obowiązków między partnerami i obowiązki w zakresie promocji projektu.

Terminarz imprez przedstawia się następująco:

1. Noce Kultury Galicyjskiej w Muzeum Historycznym w Sanoku – 12-15 wrzesień 2013

2. Bartnik Ziemi Sanockiej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 01 wrzesień 2013

3. Dni Świdnika – Świdnik – 28-29 czerwiec 2013

4. Muzeum Etnograficzne w Świdniku – wystawy i pokazy rękodzielnicze i rzemieślnicze tzw. Święto pieroga – dokładny termin zostanie określony 15 lub 22 wrzesień

5. Warsztaty, wizyta studyjna pszczelarzy w Świdniku – 21-22 czerwiec 2013

Podsumowując, spotkanie było owocne, delegacja polska odwiedziła miejsca, w których odbywałyby się imprezy, dopracowano szczegóły związane z bieżącym działaniem wszystkich stron.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988