Gatunki inwazyjne w powiecie sanockim objęte badaniami i monitoringiem

W ramach projektu prowadzono monitoring 10 wybranych gatunków inwazyjnych występujących na terenie powiatu sanockiego. Oprócz barszczu Sosnowskiego – Heracleum sosnowskyi Manden obserwacją objęto również 9 innych gatunków roślin inwazyjnych. Ich opis znajduje się poniżej.

1. Rutkiewnik wschodni – Bunias oreintalis L. (rodzina: Kapustowate –– Brassicaceae)Gatunek ten pojawił się w latach pięćdziesiątych XIX wieku na terenie południowo – wschodniej Polski. Występuje bardzo często na nieużytkowych gruntach oraz objętych różnymi programami rolno-środowiskowymi. Późne koszenie tych areałów przyczynia się do jego rozwoju. Najczęściej występuje na Południe od m. Sanoka w Gminach Zagórz i Komańcza. Nie prowadzi się jego zwalczania.

2. Niecierpek gruczołowaty – Impatiens glandulifera ROYLE (rodzina: Niecierpkowate – Balsaminaceae) – Gatunek również szybko się rozprzestrzenia jak barszcz Sosnowskiego. Na terenie powiatu sanockiego występuje przede wszystkim wzdłuż cieków wodnych, tworząc niekiedy zwarte płaty. Wypiera rodzime gatunki roślin, nawet takie jak pospolicie występujące Pokrzywa zwyczajna czy Żywokost lekarski. Próby jego zwalczania podejmowane były w Wigierskim Parku Narodowym. Najczęściej występuje na terenie gmin: Miasta Sanoka, Sanoka i Zagórza. Jest rośną miododajną.

3. Rdestowiec (rdest) ostrokończysty – Reynoutria japonica (rodzina: Rdestowate – Polygonaceae) – Jest dwupienną byliną. Występuje łanowo tworząc zwarte płaty, zacienia całkowicie podłoże eliminując inne gatunki roślin. Występuje wzdłuż cieków wodnych na terenie powiatu sanockiego. Na terenie Polski nie wytwarza nasion tylko rozmnaża się wegetatywnie za pomocą kłączy. Najczęściej występuje na terenie gmin: Miasta Sanoka, Sanoka, Tyrawy Wołoskiej i Zagórza. Jest rośną miododajną.

4. Rdestowiec (rdest) sachaliński – Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) NAKAI (rodzina: Rdestowate – Polygonaceae) – Jest dwupienna byliną. Występuje łanowo tworząc zwarte płaty, zacienia całkowicie podłoże eliminując inne gatunki roślin. Nieliczne stanowiska występują na terenie gmin: Zagórz, Tyrawa Wołoska oraz Sanok. Jest rośną miododajną.
Na terenie powiatu występuje również na dwóch stanowiskach jako mieszaniec pod nazwą Reynoutria bohemica CHRTEK & Chyrtkova Rdestowiec (rdest) pośredni. Wpływ obu tych gatunków jest mniej uciążliwy niż Rdestowca ostrokończystego.

5. Rudbekia (Roztocznica) naga – Rudbekia laciniata L. (rodzina: Astrowate – Asteraceae) – Jest rośliną występująca w wielu miejscach w powiecie sanockim. Najwięcej stanowisk znajduje się na terenie Gminy Zagórz i Gminy Komańcza. Gatunek tworzy duże zwarte płaty, wypierając całkowicie inne rośliny. Jest rośną miododajną.

6. Szczaw omszony – Rumex confertus WILLD – Na terenie powiatu Sanockiego występuje na ponad 60 stanowiskach, głównie na przydrożach, nieużytkach, ugorach, łąkach i pastwiskach. Jest dobrze widoczny na pastwiskach, ponieważ w czasie wypasu jest omijany przez zwierzęta. W ostatnich latach populacja tego gatunku w powiecie sanockim nie powiększyła, nie widać większej ekspansji. Najwięcej stanowisk znajduje się na terenie Gminy Komańcza.

7. Nawłoć kanadyjska – Solidago canadensis L. (rodzina: Rdestowate –– Polygonaceae) – Ten gatunek rośliny występuje sporadycznie, zaobserwowano go na 15 stanowiskach na terenie powiatu sanockiego. Nie zaobserwowano go na terenie gmin: Besko, Bukowsko i Tyrawa Wołoska. Można ją spotkać na siedliskach ruderalnych m.in. na nasypach kolejowych, hałdach przydrożach. Jest często mylona z Nawłocią późną. Ten gatunek podsiada całą owłosiona łodygę w porównaniu do Nawłoci późnej. Jest rośną miododajną.

8. Nawłoć późna (n. olbrzymia) – Solidago gigantea AITON (rodzina: Rdestowate – Polygonaceae) – gatunek ten rośnie na wilgotnych łąkach świeżych oraz wzdłuż dolin rzecznych. Można ja spotkać w pobliżu wilgotnych lasów. Zajmuje coraz większe obszary w szczególności w miejscach gdzie zaniechano uprawę ziemi. Występuje na całym obszarze powiatu sanockiego. Najwięcej stanowisk znajduje się na terenie Gminy Zagórz. Jest rośną miododajną.

9. Przetacznik nitkowaty – Veronica filiformis SM. (rodzina: Trędownikowate – Scrophulariaceae) – gatunek ten opanował niemal cała powierzchnię powiatu sanockiego. Występuje niemal wszędzie a w szczególności można ja spotkać na łąkach i pastwiskach, trawnikach przydomowych oraz przydrożach. Nie stanowi większego zagrożenia dla rodzime flory.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988