Jednostki powiatowe

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

Mickiewicza 11, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 39 38
www:
http://2lo.sanok.biz/
telefon:
(13) 465 39 37 (księgowość)
(13) 465 39 30
e-mail:
Dyrektor: p.o. Joanna Połdiak
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988