Opinie RIO

Opiania o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 164.04 KB)Uchwała nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039 (pdf, 151.86 KB)Uchwała nr 6/80/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań (pdf, 121.75 KB)Uchwała RIO 6/49/2018 (pdf, 96.65 KB)Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku (pdf, 1.81 MB)Wystąpienie pokontrolne (pdf, 1.24 MB)Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sanockiego (pdf, 15.05 MB)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 111.33 KB)Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028 (pdf, 96.09 KB)Uchwała RIO VI/40/2016 (pdf, 105.27 KB)Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 249.71 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028 (pdf, 224.89 KB)Uchwała RIO VI/39/2015 (pdf, 242.87 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego ma lata 2015-2028 (pdf, 1.20 MB)Uchwała Nr VI/17/2014 (pdf, 757.26 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2014-2018 (pdf, 834.05 KB)Uchwała Nr VI/18/2013 (pdf, 1.03 MB)Opinie RIO w sprawie budżetu Powiatu Sanockiego (pdf, 144.64 KB)Opinia RIO w sprawie WPF (pdf, 228.71 KB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988