Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Witkiewicza 3, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 73 19
www:
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-sanok/wydarzenia/
e-mail:
telefon:
(13) 465 73 11
(13) 465 73 10
Komendant Powiatowy Policji: mł.insp.mgr Edward ZĄBEK
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)