Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Jednostki powiatowe

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Plac św. Michała 6, 38-500 Sanok
www:
http://mdk.sanok.pl/
http://www.facebook.com/pages/M%C5%82odzie%C5%BCowy-Dom-Kultury-Sanok/110259272401061
e-mail:
telefon:
(13) 463 09 15
Dyrektor: Jakub Osika
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)