Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Jednostki powiatowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Wincentego Witosa 60, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 89 10
www:
http://www.straz.sanok.pl/
e-mail:
telefon:
(13) 465 89 98
Komendant Powiatowy PSP: mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Dżugan
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP: mł. bryg. mgr Lesław Penar
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)