Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Jednostki powiatowe

Centrum Integracji Społecznej

Stróżowska 15, 38-500 Sanok
www:
http://www.cissanok.pl/
e-mail:
gsm:
515 284 553 (Marcin Lorenc (kierownik))
518 922 200 (biuro)

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która służy reintegracji za­wodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzimy zajęcia w ramach 3 grup warsztatowych:

- porządkowy

- techniczny

- gastronomiczny

Działalność CIS-u obejmu­je głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów oso­bistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwia­jących codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)