Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Samodzielne stanowiska ds. informatyki

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
E-mail
Telefon(13) 465 29 28
Pracownicy
Paweł Adamczake-mail:
telefon: (13) 465 29 77
Tomasz Twardye-mail:
telefon: (13) 465 29 28

Zadania

Do zadań samodzielnych stanowisk ds. informatyki należy realizacja zadań dotyczących informatyzacji Starostwa, a w szczególności:

1) koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,

2) nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,

3) wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,

4) wyszukiwanie, opiniowanie i zakup oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa,

5) wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,

6) czuwanie nad bezpieczeństwem danych wprowadzanych do systemu informatycznego,

7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,

8) wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej,

9) nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,

10) zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi.

11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowiska ds. informatyki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 kwietnia 2016
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)