Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje49a (Piętro IV)
E-mail
Telefon(13) 465 29 18
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wojciech Pruchnickipokoje: 49a (Piętro IV)
Pracownicy
Anna Pelczarska - Kozioł

Zadania

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą sprawy zapewniające ochronę praw konsumenckich mieszkańców powiatu, a w szczególności:
  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą w toczących się postępowaniach w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
  • występowanie w imieniu przedsiębiorcy, w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków oraz złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)