Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Samodzielne stanowisko ds. audytu - audytor wewnętrzny

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje42 (Piętro III)
Pracownicy
Daniel Piwowar

Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. audytu - audytora wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:

1) przygotowywanie rocznego planu audytu na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,

2) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego starosta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,

3) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,

4) ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

5) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych zawierających rekomendacje i propozycje zmian dotyczących elementów sytemu kontroli wewnętrznej, usprawnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, zwiększenia bezpieczeństwa gospodarki finansowej,

6) monitorowanie wdrażania przyjętych rekomendacji,

7) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

8) ocena wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. audytu - audytor wewnętrzny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 listopada 2015
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)