Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pracownicy
Andrzej Kozae-mail:
telefon: (13) 465 29 04

Zadania

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

1) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych,

4) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji w GIODO”


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 kwietnia 2016
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)