Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pracownicy
Andrzej Kozae-mail:
telefon: (13) 465 29 04

Zadania

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

1) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z RODO,

2) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych,

4) doradztwo w zakresie ochrony danych,

5) szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 kwietnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 lutego 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)