Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pracownicy
Andrzej Kozatelefon: (13) 465 29 28
e-mail:

Zadania

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

1) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych,

4) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji w GIODO”


Ochrona danych osobowych

Pokaż metkę
Nazwa
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 kwietnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)