Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-02-03