Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2020-04-28