Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2019-03-06