Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2018-08-07