Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2011-01-19