Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-04-28

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014
Nazwa pliku
Uchwała 87/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014
Nazwa pliku
Uchwała 88/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014
Nazwa pliku
Uchwała 89/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014
Nazwa pliku
Uchwała 90/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014
Nazwa pliku
Uchwała 91/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 maja 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-04-11

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 81/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 82/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 83/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 84/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 85/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 86/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-04-04

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 79/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 80/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-04-02

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 73/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 74/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 75/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 76/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 77/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 78/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-03-19

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 66/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 67/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 68/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 69/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 70/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 71/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 72/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 kwietnia 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-03-16

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 61/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 62/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 63/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 64/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 65/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-03-06

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 51/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 52/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 53/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 54/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 55/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 56/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 57/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 58/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 59/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014
Nazwa pliku
Uchwała 60/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-02-20

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 44/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 45/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 46/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 47/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 48/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 49/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 50/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-02-03

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 12/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 13/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 14/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 15/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 16/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 17/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 18/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 19/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 20/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 21/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 22/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 23/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 24/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 25/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 26/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 27/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 28/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 29/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 30/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 31/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 32/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 33/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 34/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 35/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 36/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 37/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 38/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 39/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 40/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 41/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 42/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 43/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 lutego 2014

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2014-01-17

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
10 lutego 2014
Nazwa pliku
Uchwała 4/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 5/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 6/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 7/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 8/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 9/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Nazwa pliku
Uchwała 10/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
10 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
10 lutego 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)