Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-03-17

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 46/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Załącznik do uchwały nr 46/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 47/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Załącznik do uchwały nr 47/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-02-10

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 11/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 12/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 13/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 14/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 15/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 16/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 17/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 18/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 19/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 20/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 21/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 22/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 23/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 24/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 25/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 26/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 27/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 28/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 29/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 30/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 lutego 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-02-03

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 8/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 9/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 10/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Załącznik do uchwały nr 10/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-01-27

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 4/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 5/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 6/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 7/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-01-20

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 stycznia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 2/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 stycznia 2021
Nazwa pliku
Załącznik do uchwały nr 2/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
22 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
22 stycznia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 3/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 stycznia 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-01-13

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 stycznia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 1/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 stycznia 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2020-12-16

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 grudnia 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 291/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Uchwała nr 293/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 grudnia 2020

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2020-10-27

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 242/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 243/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 244/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 245/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 246/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 247/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 248/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 249/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2020-10-21

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 233/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 234/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 235/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 236/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 237/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 238/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 239/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 240/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 241/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021

Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2020-10-14

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 228/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 229/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 230/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 231/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr 232/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 lutego 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)