Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Posiedzenia Zarządu Powiatu w lipcu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 85 z dnia 1.07 2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 86 z dnia 8.07 2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
30 lipca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w czerwcu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 80 z dnia 9.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 81 z dnia 17.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 82 z dnia 19.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 83 z dnia 25.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 84 z dnia 30.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w maju 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 76 z dnia 06.05.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 78 z dnia 27.05.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w kwietniu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 maja 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 maja 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 73 z dnia 06.04.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 maja 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 maja 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 74 z dnia 20.04.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 75 z dnia 28.04.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w marcu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 66 z dnia 03.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 67 z dnia 09.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 68 z dnia 10.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 69 z dnia 13.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 71 z dnia 20.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 72 z dnia 25.03.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 maja 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 maja 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w lutym 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 63 z dnia 12.02.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 marca 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
4 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 64 z dnia 19.02.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 65 z dnia 26.02.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 kwietnia 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w styczniu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 58 z dnia 15.01.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 59 z dnia 17.01.2020 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 60 z dnia 22.01.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 61 z dnia 27.01.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w grudniu 2019 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 54 z dnia 16.12.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 55 z dnia 23.12.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 56 z dnia 27.12.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 57 z dnia 30.12.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 marca 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w listopadzie 2019 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 grudnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
12 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 50 z dnia 6.11.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 52 z dnia 20.11.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 53 z dnia 27.11.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 stycznia 2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu w październiku 2019 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 44 z dnia 02.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 45 z dnia 09.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 46 z dnia 16.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 47 z dnia 23.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 grudnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 grudnia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 48 z dnia 28.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 49 z dnia 31.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 grudnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
12 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół Nr 51 z dnia 13.11.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
23 grudnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
23 grudnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)