Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Posiedzenia Zarządu Powiatu w czerwcu 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 133 z dnia 02.06.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 134 z dnia 11.06.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 135 z dnia 16.06.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w maju 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 129 z dnia 07.05.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 130 z dnia 17.05.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 131 z dnia 20.05.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 132 z dnia 27.05.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w kwietniu 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 126 z dnia 14.04.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 127 z dnia 22.04.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 128 z dnia 28.04.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w marcu 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 120 z dnia 03.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 121 z dnia 11.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 122 z dnia 17.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 123 z dnia 22.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 października 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 124 z dnia 29.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 125 z dnia 31.03.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w lutym 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 116 z dnia 03.02.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 117 z dnia 10.02.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 118 z dnia 16.02.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 119 z dnia 25.02.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w styczniu 2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 112 z dnia 05.01.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 113 z dnia 13.01.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 114 z dnia 20.01.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 115 z dnia 27.01.2021r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w grudniu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 107 z dnia 03.12.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 108 z dnia 09.12.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 109 z dnia 16.12.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 110 z dnia 22.12.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 111 z dnia 29.12.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w listopadzie 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 103 z dnia 09.11.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 104 z dnia 16.11.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 105 z dnia 20.11.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 106 z dnia 25.11.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu w październiku 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 99 z dnia 07.10.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 100 z dnia 14.10.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 101 z dnia 21.10.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 102 z dnia 27.10.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021

Posiedzenia Zarządu Powiatu we wrześniu 2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 września 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 93 z dnia 03.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 września 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 94 z dnia 09.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 95 z dnia 14.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 września 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 96 z dnia 16.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 września 2020
Nazwa pliku
Protokół Nr 97 z dnia 23.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Nazwa pliku
Protokół Nr 98 z dnia 30.09.2020r
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 września 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 września 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)