Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Zgłoszenia budowy za rok 2017

Lp.Data doręczenia zgłoszeniaImię i nazwisko / Nazwa inwestoraAdres projektowanego obiektuOpis projektowanego obiektuInformacja o dacie wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 26-01-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Posada sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołłataja
17-02-2017
2 31-01-2017 Gmina Sanok Strachocina oświetlenie uliczne
22-02-2017
3 3-02-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dąbrówka, dz. nr 1912/2, 1913 sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szczudliki
27-02-2017
4 14-02-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście, dz. nr 1223/2, 1335/2, 1335/5 sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Al..gen.Prugara Ketlinga
8-03-2017
5 16-03-2017 Gmina Zagórz Zahutyń, dz. nr 23/1, 28 oświetlenie uliczne
7-04-2017
6 16-03-2017 Honorata Chrząszcz-Zając Sanoczek dz. nr. 476/4 budynek mieszkalny jednorodzinny
10-04-2017
7 4-04-2017 Grażyna Kowenzowska-Kubica Trepcza, dz. nr 1293 budynek mieszkalny jednorodzinny
18-05-2017
8 5-04-2017 Gmina Besko Besko, dz. nr 2958, 2701/3 sieć oswietlenia ulicznego ul. Kościelna
27-04-2017
9 12-04-2017 BESCO Sp. z o.o. Besko, dz. nr 4078, 2271/2, 4000, 2780/2 kontenerowa stacja transformatorowa, linia energetyczna SN i nn
5-05-2017
10 4-05-2017 Gmina Zagórz Zagórz-Wielopole, dz. nr 317, 687/1, 687/2 odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
29-05-2017
11 4-05-2017 Gmina Zagórz Zagórz siec kanalizacji sanitarnej do budynku d. Foresterium w zabudowie klasztoru
29-05-2017
12 8-05-2017 Gmina Bukowsko Bukowsko, dz. nr 1841, 1904, 1910, 1940, 1944 oświetlenie uliczne
31-05-2017
13 8-05-2017 Gmina Bukowsko Pobiedno, dz. nr 485, 524, 523, 522, 521, 519, 510, 487 oświetlenie uliczne
31-05-2017
14 10-05-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dąbrówka sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Okulickiego
1-06-2017
15 15-05-2017 Gmina Sanok Tyrawa Solna, dz. nr 256, 257 oświetlenie drogowe
7-06-2017
16 30-05-2017 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 79/6, 344/72, 344/96 sieć kanalizacji sanitarnej
21-06-2017
17 30-05-2017 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 79/6, 292/3, 292/4 sieć kanalizacji sanitarnej
21-06-2017
18 30-05-2017 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 600/1, 614 sieć kanalizacji sanitarnej
21-06-2017
19 9-06-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dabrówka, dz. nr 164/2, 2525, 2528 oswietlenie uliczne ul. Kujawskiej
3-07-2017
20 18-07-2017 Stanisław Koczera Zagórz, dz. 885/39, 886, 885/8, 889/1 odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
9-08-2017
21 19-07-2017 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Wójtowstwo sieć wodociagowa
11-08-2017
22 19-07-2017 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Dabrówka, dz. nr 195/3, 76/1, 43/2 sieć wodociagowa, sieć kanalizacji sanitarnej
11-08-2017
23 21-07-2017 Dominik Wyciszkiewicz Sanok-Olchowce, dz. nr 58/101 kontenerowa stacja transformatorowa, linia energetyczna n.n.
14-08-2017
24 11-08-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Olchowce, dz. nr 650, 647 odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stefana Batorego
4-09-2017
25 22-08-2017 Gmina Sanok Tyrawa Solna, dz. nr 113, 121, 122/1 oświetlenie uliczne
15-09-2017
26 22-08-2017 Gmina Sanok Niebieszczany, dz. nr 3434/1, 3436/3 oświetlenie uliczne
15-09-2017
27 11-09-2017 Gmina Sanok Strachocina, dz. nr 1182, 1181, 1180, 1178/1, 1178/2 oswietlenie uliczne
4-10-2017
28 15-09-2017 Gmina Sanok Tyrawa Solna, dz. nr 130, 142/1, 142/2 oświetlenie drogowe
10-10-2017
29 5-10-2017 Gmina Sanok Niebieszczany, dz. nr 526/3, 669/1, 669/2, 669/3, 696/1, 697, 698/1, 701, 702, 3670, 3672 oświetlenie drogowe
30-10-2017
30 5-10-2017 Gmina Sanok Niebieszczany, dz. nr 389, 409/1, 409/3, 409/4, 413, 447/2, 450/6, 450/7 oświetlenie drogowe
30-10-2017
31 5-10-2017 Gmina Sanok Mrzygłód, dz. nr 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8 oświetlenie drogowe
30-10-2017
32 16-10-2017 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dąbrówka, dz. nr 2534, 2531 oswietlenie uliczne ul. Pomorskiej
8-11-2017
33 25-10-2017 Gmina Sanok Niebieszczany, dz. nr 128/4, 128/6, 128/7, 129/1, 129/2, 165/2 oswietlenie drogowe
17-11-2017
34 3-11-2017 Gmina Sanok Niebieszczan, dz. nr 3625/14, 3625/17, 3628, 3774/2, 3804, 3816 oswietlenie drogowe
28-11-2017
35 14-11-2017 Gmina Bukowsko Bukowsko, dz. nr 417,, 427 oświetlenie uliczne
7-12-2017
36 14-11-2017 Tomasz Ryniak Zahutyń, dz. nr 351/2, 351/1, 376, 384, 285/1 sieć kanalizacji sanitarnej
7-12-2017
37 20-11-2017 Gmina Sanok Płowce, dz. nr 37/5, 85 oświetlenie drogowe
13-12-2017
38 24-11-2017 Gmina Bukowsko Wolica, dz. nr 305, 307, 308, 309/1, 309/2, 311, 342 oświetlenie uliczne
19-12-2017
39 18-12-2017 Gmina Bukowsko Bukowsko, dz. nr 2103, 2106, 2107, 2191 oświetlenie uliczne
10-01-2018
40 18-12-2017 Gmina Bukowsko Bukowsko, dz. nr 1147, 1149, 1150, 1152, 1163/1, 1164 oswietlenie uliczne
10-01-2018
41 19-12-2017 Gmina Tyrawa Wołoska Hołuczków, dz. nr 161/1 oswietlenie drogi gminnej
11-01-2018
42 21-12-2017 Gmina Sanok Dobra, dz. nr 94, 137, 184, 312, 377 oświetlenie uliczne
15-01-2017
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
1 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
1 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 stycznia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)