Zgłoszenia budowy za rok 2015

Lp.Data doręczenia zgłoszeniaImię i nazwisko / Nazwa inwestoraAdres projektowanego obiektuOpis projektowanego obiektuInformacja o dacie wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2-07-2015 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście, ul. Słowackiego sieć kanalizacji sanitarnej
3-08-2015
2 6-07-2015 Lidia i Wiesław Szoproni, Halina i Józef Sokołowski Nowosielce, dz. nr 586/13, 586/14 rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego
7-08-2015
3 7-07-2015 Łukasz Gołda Bukowsko, dz. nr 9 budynek mieszkalny jednorodzinny
7-08-2015
4 11-08-2015 Agata i Artur Brzana Odrzechowa, dz. nr 483/6 budynek mieszkalny jednorodzinny
14-09-2015
5 28-08-2015 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Posada, dz. nr 1561/3 odcinek kanalizacji sanitarnej
26-10-2015
6 31-08-2015 Gmina Besko Besko sieć kanalizacji sanitarnej
1-10-2015
7 1-09-2015 Anna i Maciej Fedak Sanok-Olchowce, dz. nr 675/3 budynek mieszkalny jednorodzinny
2-10-2015
8 11-09-2015 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 540/3 sieć oświetlenia terenu
13-10-2015
9 17-09-2015 Gmina Miasta Sanoka Sanok - Śródmieście, dz. nr 1483/2 sieć kanalizacji sanitarnej
20-10-2015
10 22-09-2015 Sławomir Guzik Besko, dz. nr 1150/23 budynek mieszkalny jednorodzinny
23-10-2015
11 23-09-2015 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście sieć kanalizacji sanitarnej
26-10-2015
12 25-09-2015 Piotr Janus Srogów Dolny, dz. nr 183/1 budynek mieszkalny jednorodzinny
30-10-2015
13 3-11-2015 Gmina Sanok Markowce, Prusiek sieć kanalizacji sanitarnej
4-12-2015
14 19-11-2015 Fallklandy Stanisław i Edward Fal Sp. jawna Zahutyń, dz. nr 438/3 konterowa stacja transformatorowa
21-12-2015
15 30-11-2015 Gmina Sanok Załuż, Wujskie Bykowce sieć kanalizacji sanitarnej
20-09-2016
16 29-12-2015 SPGK Sp. z o.o. Sanok-Wójtowstwo sieć ciepłownicza
1-02-2016