Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sanokujest

Andrzej Koza, tel. 13 46 52 928, ul. Rynek 1

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu np. wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, wydania kopii materiałów pzgik, udostępnianie rejestru cen i wartości, uzgadnianie projektów - na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017. Poz. 2101)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzonego postępowania, wynikającego z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) i /lub ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania,

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym bądź warunkiem zawarciaumowyJest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja celu czy też zawarcie umowy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
25 maja 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
25 maja 2018
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
25 maja 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)