Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (docx, 20.97 KB)Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (doc, 35.50 KB)Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (docx, 19.73 KB)Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego (pdf, 212.78 KB)Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego (pdf, 61.06 KB)Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf, 32.79 KB)Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. (pdf, 33.18 KB)Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 16 Kwietnia 2018r. oraz informacja o zmienie liczbiy urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (pdf, 114.03 KB)Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasiepracy (pdf, 26.42 KB)Uchwala Nr LVI/455/2018 Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (pdf, 65.01 KB)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpinia 2018 r. (pdf, 134.90 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. (pdf, 26.81 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (pdf, 60.06 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie upływającego terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego (pdf, 33.26 KB)Obwieszczenie Starosty Powiatu Sanockiego z dnia 22 sierpania 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej (pdf, 30.21 KB)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (pdf, 72.36 KB)Ogłoszenie o składzie i planie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku (doc, 28.00 KB)Ogłoszenie o zmianie w składnie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku (doc, 28.00 KB)Harmonogram dyżurów do czasu wyborów (pdf, 188.53 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
19 września 2018
Nazwa pliku
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Nazwa pliku
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Nazwa pliku
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 marca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 marca 2018
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 marca 2018
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 marca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
15 marca 2018
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 marca 2018
Nazwa pliku
Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 16 Kwietnia 2018r. oraz informacja o zmienie liczbiy urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 marca 2018
Nazwa pliku
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasiepracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 kwietnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Uchwala Nr LVI/455/2018 Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 lipca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 lipca 2018
Nazwa pliku
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpinia 2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
22 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
22 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie upływającego terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Sanockiego z dnia 22 sierpania 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 września 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 września 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
11 września 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o składzie i planie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 września 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 września 2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie w składnie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
14 września 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
14 września 2018
Nazwa pliku
Harmonogram dyżurów do czasu wyborów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
19 września 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
19 września 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)