Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 stycznia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
3 marca 2016
Nazwa pliku
Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016-2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 stycznia 2016
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
4 maja 2016
Nazwa pliku
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016-2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 lutego 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 lutego 2016
Nazwa pliku
PPWIS w Rzeszowie - Zakres prognozy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 lutego 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 lutego 2016
Nazwa pliku
RDOŚ - Zakres Prognozy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 lutego 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 lutego 2016
Nazwa pliku
Rozmieszczenie dróg powiatowych - Natura 2000
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 lutego 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 lutego 2016
Nazwa pliku
Podsumowanie strategicznej oceny oos dla Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego 2016-2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 marca 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 marca 2016
Nazwa pliku
Uzupełnienie do Prognozy oddziaływania na środowisko - Strategi Rozwoju Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 marca 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 marca 2016
Nazwa pliku
zał. nr 1 - Opinia PWIS
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 marca 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 marca 2016
Nazwa pliku
zał. nr 2 - Opinia RDOŚ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 marca 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 marca 2016
Nazwa pliku
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji nad opracowaniem Strategii
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 marca 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 marca 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)